Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Wkładygrzewcze.pl

 

 

 

 

 

§1.

Postanowienia ogólne:

 

 

 

 

1. Sklep internetowy Wkładygrzewcze.pl prowadzony jest przez firmę F.H.U Decor Łukasz Sikora wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Brzeźnica pod numerem 605/2010. Siedziba firmy znajduje się w miejscowości Chrząstowice 29, 34-114 Brzeźnica woj. małopolskie. NIP: 551-237-89-51, Regon :121274732

 

 

 

 

2. Złożenie zamówienia przez klienta na określony towar jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

 

3. Zamówienia można składać wyłącznie za pośrednictwem strony www.wkladygrzewcze.pl poprzez wcześniejsze założenie konta, co wiążę się z akceptacją niniejszego regulaminu. Zamówienia mogą składać wyłącznie osoby pełnoletnie.

 

 

4.Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 

 

Sprzedającym - należy przez to rozumieć sklep internetowy Wkładygrzewcze.pl prowadzony jest przez firmę F.H.U Decor Łukasz Sikora z siedzibą w miejscowości Chrząstowice 29, 34-114 Brzeźnica woj. małopolskie. NIP: 551-237-89-51, Regon :121274732

 

 

Kupującym - należy przez to rozumieć osobę pełnoletnią dokonującą zakupu poprzez wcześniejsze założone konto na stronie www.wkladygrzewcze.pl

 

 

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadku podania przez Kupującego nieprawdziwych danych lub w przypadku braku możliwości kontaktu z Kupującym.

 

 

6. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego Wkładygrzewcze.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta, posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty, spełniają polskie normy oraz są wprowadzone legalnie na polski rynek.  

 

 

7. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym Wkładygrzewcze.pl są cenami brutto (zawierają podatek 23% VAT) i jest wyrażona w złotych polskich. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Ceny nie zawierają kosztów transportu.

 

 

8. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu Wkładygrzewcze.pl  jak również opisy produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

 

 

9. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

 

 

10. Na każdy produkt wystawiana jest wyłącznie  faktura VAT. Zamawiający upoważnia firmę  F.H.U Decor Łukasz Sikora do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

 

 

11. Faktura Vat dostarczana jest klientowi za pośrednictwem poczt polskiej lub firmy kurierskiej od 7 dni od daty realizacji zamówienia.

 

 

12. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

 

 

13. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego Wkładygrzewcze.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 

 

14. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 

 

15.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Sklep Wkładygrzewcze.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu. 

 

 

16. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na  przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep Wkładygrzewcze.pl  oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie Wkładygrzewcze.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

 

 

 

§2.

Termin realizacji zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

1. Termin realizacji umowy rozpoczyna się w dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu złożenia zamówienia w przypadku zamówienia za pobraniem lub w dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu otrzymania potwierdzenia wpłaty należnej kwoty na konto sklepu Wkładygrzewcze.pl  w przypadku przedpłaty.

 

 

2. Termin realizacji umowy wynosi od 3 do 10 (od trzech do dziesięciu) dni roboczych.

 

 

3. W przypadku wystąpienia niezależnej od Sprzedawcy przeszkody w realizacji umowy termin określony w ust. 2 i 3 może ulec przedłużeniu.

 

 

4. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o przyczynie przedłużenia tego terminu oraz określi nowy termin realizacji umowy.

 

 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Kupujący może zrezygnować ze wcześniejszego zakupu, o czym powinien poinformować Sprzedającego.

 

 

6. Ostatnim dniem realizacji zamówienia jest dzień dostarczenia przesyłki przez kuriera w miejsce wyznaczone przez Kupującego.

 

 

 

 §3.

 

1. Płatności w sklepie Wkładygrzewcze  odbywają się na zasadzie :

- przedpłaty na konto 

- pobrania ( w momencie odbioru przez Klienta towaru _ 

- płatności online   - „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”

 

 

do góry
Promocja kończy się za:

00 dni 00 godz 00 min 00 sek

Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl